Uprawnienia energetyczne – ogólne informacje

Uprawnienia energetyczne – ogólne informacje

Uprawnienia energetyczne dzielą się na 3 podstawowe grupy:

  • Grupa 1 – uprawnienia elektryczne – obejmuje urządzenia, instalacje i siedzi elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;
  • Grupa 2 – uprawnienia cieplne – obejmuje urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;
  • Grupa 3 – uprawnienia gazowe – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłając, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Ważność uprawnień energetycznych wynosi 5 lat. Po upływie tego czasu konieczne jest odnowienie uprawnień. Po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymuje się książeczkę SPE. Książeczka określa rodzaj i zakres uprawnień energetycznych.

Uprawnienia energetyczne dzielą się również ze względu na stanowisko pracy na:

  • eksploatację – „E” – dotyczy stanowisk osób wykonujących pracę w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
  • dozór – „D” – dotyczy stanowisk  kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowisk pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

W uprawnieniach energetycznych określany jest również zakres czynności,  takich jak:

  • obsługa,
  • konserwacja,
  • remonty,
  • montaż,
  • zakres kontrolno-pomiarowy.

Kto wydaje uprawnienia energetyczne i na jakiej podstawie?

Głównymi instytucjami wydającymi uprawnienia energetyczne są SIMP (Stowarzyszenie Instalatorów Monterów Polskich, SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) oraz SPE (Stowarzyszenie Polskich Energetyków).

Wszystkie uprawnienia wydawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 z 31 maja 22003 r. poz. 828; zm.: Dz. U. z 2003 r. nr 129, poz.   1184; z 2005 r. nr 141, poz. 1189).


Kto może się ubiegać o uprawnienia energetyczne?

O otrzymanie świadectwa kwalifikacyjnego może się starać osoba, która ukończyła 18 lat. Mile widziane jest wykształcenie elektryczne lub pokrewne, bądź doświadczenie zawodowe w temacie energetyki. Od poziom wiedzy i doświadczenia osoby ubiegającej się o świadectwo kwalifikacyjne zależy, jaki zakres uprawnień otrzyma.


Więcej o uprawnieniach energetycznych dowiesz się TUTAJ